Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności


Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora strony internetowej www.spedycja-handzel.pl z przetwarzanych na tej stronie danych osobowych, pozostawianych przez odwiedzających stronę.

Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Dokument ten jest elementem polityki bezpieczeństwa wdrożonej w przedsiębiorstwie Małgorzata Handzel Firma Transportowo-Usługowa Euro-Trans.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest administrator Firmy Transportowo-Usługowej Euro-Trans prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Handzel Firma Transportowo- Usługowa Euro-Trans z siedzibą w Skawinie, posiadającą przypisany NIP: 9442112309. Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.

2. Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej i pozostawiającej na niej swoje dane osobowe

1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej www.spedycja-handzel.pl jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:

a) każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;

b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.

c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.

2. W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej, Klient może zwrócić się bezpośrednio do Inspektora Ochrony tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: ptarasek@ptscc.pl

3. Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

3. Cel gromadzenia danych osobowych

1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi na rzecz Klienta.

2. Dane niezbędne do realizacji zamówień za pośrednictwem strony internetowej to dane, które Klient wprowadził na tej stronie w formularzu kontaktowym.

3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

4. Pliki cookies

1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętanie ustawienia i inne informacje używane na stronie.

2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać naszą ofertę w sposób indywidualny do odbiorców naszych usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.

3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.

4. Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies:

a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;

b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;

c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

5. Cele stosowania plików cookies

1. Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:

a) dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;

b) tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;

c) zapamiętania udzielonych przez Klienta interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

6. Rodzaje plików cookies

1. Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, w serwisie stosowane są następujące pliki cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;

d) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

7. Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

1. Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.

2. Firma będąca właścicielem strony internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:

a) Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

b) Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Irlandia.

8. Udostępnianie danych osobowych

1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej.

2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych Klientów i użytkowników.

9. Ochrona transmisji danych osobowych

Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła Klienta przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

10. Postanowienia końcowe

1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Polityka Plików Cookies

1. Wprowadzenie

Nasza strona internetowa, https://spedycja-handzel.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Czym są ciasteczka?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

4. Co to jest pixel tag?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

5. Ciasteczka

Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

Marketingowe/śledzące pliki cookies

Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.

6. Umieszczone pliki cookie

google reCAPTCHA

Różne

7. Zgoda

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz preferencje" wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.

8. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki. Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

9. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  • Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
  • Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
  • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na dole tego oświadczenia cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (organu ochrony danych).

10. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i tego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

adres e-mail: ptarasek@ptscc.pl – Inspektor Ochrony Danych

numer telefonu: 573 678 307

Skontaktuj się z nami

Dział transportu i spedycji:

KIEROWNIK REGIONALNY

+ 48 881 211 591

Zarząd i kierownictwo firmy:

Dawid  Handzel

+48 500 653 606

Administracja i księgowość:

Karolina Głąb‭

+48 600 651 542

ksiegowosc@m-handzel.pl

biuro@m-handzel.com

ODDZIAŁ JORDANÓW

Adrian Handzel

Kierownik oddziału

+48 736 332 731

adrian.handzel@m-handzel.pl

ODDZIAŁ SKAWINA

Dział obsługi klienta